Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Beata Terka

dr Beata Terka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Słowiański aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. W. Cockiewicza (Wydział Polonistyki UJ, 2018). Uczy cudzoziemców języka polskiego – prowadzi zajęcia z podsystemów i sprawności w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (od 2011) oraz lektorat języka polskiego ogólnego i specjalistycznego dla zagranicznych studentów Collegium Medicum UJ (od 2014). Jest autorem zadań certyfikatowych (od 2012) i egzaminatorem (od 2016) w państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego. W 2018 roku uzyskała status członka komisji egzaminacyjnej z uprawnieniami do sprawowania funkcji przewodniczącego. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się gramatyka języka polskiego, zwłaszcza morfologia czasownika, a także metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Prowadzi badania związane z kategorią aspektu w perspektywie porównawczej i glottodydaktycznej.

 

Publikacje

Terka, B. (2018). Aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu oraz wyzwanie dla uczących się i nauczających języka polskiego jako obcego. W: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 25, Lódź, s. 87-95.

Kiwit, B. (2012). Czy językowi polskiemu brakuje rodzajników? Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe niemieckiej kategorii wyznaczoności grupy imiennej. W: W. Śliwiński (red.), Język – styl – tekst w teorii i praktyce badawczej, Libron, Kraków, s. 61-69.

Kiwit, B. (2008). Województwo mazowieckie. W: Literacki Atlas Polski. Bezdroża. Kraków, s. 125-144.

Kiwit, B. (2007). Wieloaspektowy obraz natury ludzkiej w Between the Acts V. Woolf. W: Dynamis 1/2007.