Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Danuta Pukas-Palimąka

Stanowisko: starszy wykładowca

Od roku 1974 związana z nauczaniem języka polskiego jako obcego cudzoziemców w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1989 – 1992 – wykładowca języka i kultury polskiej w Wayne State University, Detroit, USA.

2000 – 2003 – Wykładowca języka i kultury polskiej na University of Connecticticut, Storrs, USA.

Staże/stypendia krajowe i zagraniczne:

1980/81 – staż naukowy w Instytucie Filologii Angielskiej w Uniwersytecie Śląskim.

2000 – 2003 – stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w USA.

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi:

2004-2015 – członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

2004-2015 – udział w 29 sesjach egzaminacyjnych w kraju i 6 za granicą

2011-2015 – kierownictwo sekcji Ewaluacja

2005-2015 – koordynacja i prowadzenie Kursu Przygotowującego do Zdawania Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego -  Szkoła Letnia UJ

Strony WWW

Danuta Pukas-Palimąka  w USOSWeb

Książki

Współautorka podręczników: O Człowieku po polsku (1981, 1986, 1989) i Co panu dolega? (1991), nowe i poprawione wydanie (2015)

Inne wybrane publikacje

Pukas-Palimąka D. (2005), Quo vadis C1, czyli o potrzebie wypełnienia luki w systemie, w: Nauczanie języka polskiego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej pod red. P. Garncarka, Warszawa.

Pukas-Palimąka D. (2006), Planowanie zajęć z języka polskiego jako obcego – konspekt lekcji. [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Universitas, Kraków, 189 – 202.

Pukas-Palimąka D. (2006), Efektywne techniki rozwijania sprawności czytania, [w:] Sprawności przede wszystkim, Kraków.

Lipińska E., Pukas-Palimąka D. (2006), Literatura polska w szkołach polonijnych. [w:] Literatura polska w świecie. Katowice.

Pukas-Palimąka D. (2008), O potrzebie organizowania kursów przygotowujących kandydatów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. [w:] Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Kraków.