Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Dominika Bucko

Stanowisko: Asystent z doktoratem

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy zatytułowanej Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. W. Miodunki (2014).  Prowadzi zajęcia z obcokrajowcami, studentami studiów II stopnia i studiów podyplomowych oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli. W latach 2016 - 2019 była koordynatorem Sieci wspomagania i samokształcenia Dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie oraz powracające z zagranicy. Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zagadnień: nauczania wspomaganego komputerowo, strategii wybieranych przez uczących się oraz podejścia zorientowanego na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.


Strony WWW

Dominika Bucko w USOSWeb


PUBLIKACJE (wybór)

Monografia

Banach M., Bucko D. (2019). Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków, Księgarnia Akademicka.

Podręczniki

Prizel-Kania, A., Bucko, D., Majcher-Legawiec, U., Sowa, K. (2016). Po polsku po Polsce.  Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących, CJKPŚ UJ, Kraków, ss. 200.

Artykuły w czasopismach

Bucko D., Mikulska A. (2019). Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z doświadczeniem migracji – propozycja programu nauczania dla klasy przygotowawczej, „Języki obce w szkole” nr 4, s. 43-48.

Bucko D. (2019). Wspomaganie rozwoju nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, „Kwartalnik Polonicum” nr 31/32, s. 113-120.

Bucko, D. (2017). Jak efektywnie wykorzystywać teksty internetowe podczas lekcji języka polskiego jako obcego? Języki obce w szkole nr 4, s. 85-89.  

Bucko, D. (2017). Badanie i rozwijanie świadomości metakognitywnej przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Języki obce w szkole nr 1, s. 83-87.  

Bucko, D., Prizel-Kania A. (2012). Wędrówki po globalnej sieci, czyli o możliwościach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w kształceniu językowym. Języki obce w szkole nr 3, s. 46-51. 

Pełna lista publikacji
 

UDZIAŁ W REALIZACJI GRANTÓW I PROJEKTÓW

Realizacja projektu Polska jest blisko – kurs edukacji zdalnej współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku”, uczestnik.

Realizacja projektu „Po polsku po Polsce" finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”, uczestnik.

Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2015, uczestnik.

SpeakApps 2, Lifelong Learning Grant, Unia Europejska, 2013-2014, uczestnik.

SpeakApps: Creating free and open-source online tools for the practice of oral skills, Lifelong Learning Grant, Unia Europejska, 2011-2012,  uczestnik.