Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zmarł Prof. Robert Dębski

Zmarł Prof. Robert Dębski

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Kierownika Zakładu Logopedii oraz wicedyrektora Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej ds. nauki -
dr. hab. Roberta Dębskiego, prof. UJ.
Profesor był Członkiem Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. Motywował swoich pracowników i studentów do ciągłego rozwoju oraz prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie.

Habilitację z nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskał na podstawie monografii „Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji" (Wydział Polonistyki UJ, 2011). Wcześniej odbył studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, po czym uzyskał doktorat w oparciu o rozprawę „Formalny opis i przetwarzanie języka polskiego i jego zastosowanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (sprawność pisania)" (Wydział Filologiczny UJ, 1994). Ukończył także studia magisterskie z zakresu logopedii (La Trobe University, 2014). W latach 1996-2008 Associate Professor i dyrektor Horwood Language Centre na The University of Melbourne. Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2009-2011).
Uzyskiwał granty naukowe od takich organizacji, jak Narodowe Centrum Nauki (Opus 14 2018-2019 i Opus 21 2022-2023), European Commission (Lifelong Learning Programme, 2011-2012), Australian Research Council (2000) oraz The University of Melbourne (1999-2006). Jego aktualne zainteresowania naukowe dotyczyły spójności dyskursu u osób z diagnozą afazji i schizofrenii, metodologii badań naukowych w logopedii i etyki badań naukowych. Wcześniejsze prace naukowe obejmowały zagadnienia kontaktów językowych i dwujęzyczności, a szczególnie procesów utrzymania i utraty języka polskiego za granicą, dwujęzyczności w diagnostyce i terapii logopedycznej, a także wspomaganego komputerowo uczenia się i nauczania języków. Promotor trzech prac doktorskich na The University of Melbourne (dr Mike Smith, dr Gumock Jeon-Ellis, dr Abdul Al-Asmari) i kilkudziesięciu prac magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim i The University of Melbourne.
 

Zmarł o wiele za wcześnie, pozostawił nas w pustce i samotności.