Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Beata Terka

dr Beata Terka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Słowiański aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. W. Cockiewicza (Wydział Polonistyki UJ, 2018). Uczy cudzoziemców języka polskiego – prowadzi zajęcia z podsystemów i sprawności w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (od 2011) oraz lektorat języka polskiego ogólnego i specjalistycznego dla zagranicznych studentów Collegium Medicum UJ (od 2014). Jest autorem zadań certyfikatowych (od 2012) i egzaminatorem (od 2016) w państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego. W 2018 roku uzyskała status członka komisji egzaminacyjnej z uprawnieniami do sprawowania funkcji przewodniczącego. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się gramatyka języka polskiego, zwłaszcza morfologia czasownika, a także metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Prowadzi badania związane z kategorią aspektu w perspektywie porównawczej i glottodydaktycznej.

 

Publikacje

Terka, B. (2018). Aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu oraz wyzwanie dla uczących się i nauczających języka polskiego jako obcego. W: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 25, Lódź, s. 87-95.

Kiwit, B. (2012). Czy językowi polskiemu brakuje rodzajników? Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe niemieckiej kategorii wyznaczoności grupy imiennej. W: W. Śliwiński (red.), Język – styl – tekst w teorii i praktyce badawczej, Libron, Kraków, s. 61-69.

Kiwit, B. (2008). Województwo mazowieckie. W: Literacki Atlas Polski. Bezdroża. Kraków, s. 125-144.

Kiwit, B. (2007). Wieloaspektowy obraz natury ludzkiej w Between the Acts V. Woolf. W: Dynamis 1/2007.