Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Piotr Horbatowski

Ogólna charakterystyka dorobku naukowego i dydaktycznego

Dr hab. Piotr Horbatowski w pracy naukowej koncentruje się na badaniu dziejów aktywności teatralnej Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wschodu i Dalekiego Wschodu. Na gruncie glottodydaktyki interesują go innowacyjne, niekonwencjonalne metody nauczania. Jest autorem metody nauczania języka polskiego przez teatr, jak również wykorzystania redakcji gazety studenckiej do nauczania języka i kultury polskiej. Jego wielką pasją jest dydaktyka. Prowadzi zajęcia językowe, autorskie programy nauczanie przez teatr i redakcję gazety studenckiej, a także wykłady z kultury, literatury, filmu i teatru. W latach 2005-2009 oraz 2011 – 2012 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ. W latach 2012 – 2016 był dyrektorem Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Jest poza tym członkiem Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego Jako Obcego.

Stanowiska zajmowane na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • 1994 – 2002 Asystent w Instytucie Studiów Polonijnych
 • 2002 – 2009 Adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
 • 2005 – 2009 Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
 • 2011 – 2012 Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
 • 2012 – 2016 Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
  2019 – Zastępca Dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ ds. kształcenia obcokrajowców
 • od 2021 – Dyrektor Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ

Praca zagranicą w charakterze Visiting Professor

 • 1998 – 2000 University of Connecticut, USA
 • 2000 – 2000 Central Connecticut State University, USA
 • 1999 – 1999 Indiana University, USA
 • 2000 – 2000 Indiana University, USA
 • 2003 – 2004 University of Connecticut, USA
 • 2009 – 2011 Tokio University of Foreign Studies, Japonia
 • 2015 Guangdong University of Foreign Studies, Chiny

Granty, stypendia, wyróżnienia  

 • 2015 Kierownik grantu: Promocja studiów I i II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim wśród obcokrajowców. Grant europejski finansowany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 2015 Kierownik grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. Tytuł projektu: Nauczyciel polonijny wobec wyzwań współczesnej edukacji.
 • 2015 Opieka merytoryczna grantu  Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie Dyplomacji Publicznej:  Internetowy program do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A1.
 • 2015 Nagroda European Language Label za organizację obozu językowego dla młodzieży "Lato Odkrywców".
 • 2011 Nagroda JM Rektora UJ za osiągnięcia naukowe
 • 2003–2004 Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej
 • 1999–2000 Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej
 • 1997 Stypendysta Uniwersytetu Kijowskiego
 • 1994 Stypendysta Uniwersytetu Kijowskiego

Prof. Horbatowski w USOSWEB

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE:

 • W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938, Polska Akademia Nauk, Komitet Badania Polonii, seria: Biblioteka Polonijna, t. 34, Warszawa 1999.
 • Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905 – 1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

ARTYKUŁY:

 • Edukacyjny słownik podstawowy języka polskiego; Tokyo University of Foreign Studies Press; Tokio 2010. 
 • Czy Takahiro może fruwać? Wykorzystanie technik teatralnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Międzynarodowej Konferencji: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów, Pekiński Uniwersytet Studiów Międzynarodowych, Pekin 2012.
 • Recepcja literatury polskiej wśród studentów polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych, [w] Literatura Polska w Świecie t. IV; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
 • Wpływ egzaminów certyfikatowych na proces nauczania, na podstawie egzaminów z języka polskiego przeprowadzonych w Tokio; Materiały z Międzynarodowej Konferencji: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów, Hankuk University of Foreign Studies,  2013.

Pełna lista Publikacji >>