Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Piotr Horbatowski

Ogólna charakterystyka dorobku naukowego i dydaktycznego

Dr hab. Piotr Horbatowski w pracy naukowej koncentruje się na badaniu dziejów aktywności teatralnej Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wschodu i Dalekiego Wschodu. Na gruncie glottodydaktyki interesują go innowacyjne, niekonwencjonalne metody nauczania. Jest autorem metody nauczania języka polskiego przez teatr, jak również wykorzystania redakcji gazety studenckiej do nauczania języka i kultury polskiej. Jego wielką pasją jest dydaktyka. Prowadzi zajęcia językowe, autorskie programy nauczanie przez teatr i redakcję gazety studenckiej, a także wykłady z kultury, literatury, filmu i teatru. W latach 2005-2009 oraz 2011 – 2012 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ. W latach 2012 – 2016 był dyrektorem Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Jest poza tym członkiem Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego Jako Obcego.

Stanowiska zajmowane na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • 1994 – 2002 Asystent w Instytucie Studiów Polonijnych
 • 2002 – 2009 Adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
 • 2005 – 2009 Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
 • 2011 – 2012 Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
 • 2012 – 2016 Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
  2019 – Zastępca Dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ ds. kształcenia obcokrajowców
 • od 2021 – Dyrektor Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ

Praca zagranicą w charakterze Visiting Professor

 • 1998 – 2000 University of Connecticut, USA
 • 2000 – 2000 Central Connecticut State University, USA
 • 1999 – 1999 Indiana University, USA
 • 2000 – 2000 Indiana University, USA
 • 2003 – 2004 University of Connecticut, USA
 • 2009 – 2011 Tokio University of Foreign Studies, Japonia
 • 2015 Guangdong University of Foreign Studies, Chiny

Granty, stypendia, wyróżnienia  

 • 2015 Kierownik grantu: Promocja studiów I i II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim wśród obcokrajowców. Grant europejski finansowany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 2015 Kierownik grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. Tytuł projektu: Nauczyciel polonijny wobec wyzwań współczesnej edukacji.
 • 2015 Opieka merytoryczna grantu  Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie Dyplomacji Publicznej:  Internetowy program do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A1.
 • 2015 Nagroda European Language Label za organizację obozu językowego dla młodzieży "Lato Odkrywców".
 • 2011 Nagroda JM Rektora UJ za osiągnięcia naukowe
 • 2003–2004 Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej
 • 1999–2000 Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej j
 • 1997 Stypendysta Uniwersytetu Kijowskiego
 • 1994 Stypendysta Uniwersytetu Kijowskiego

Prof. Horbatowski w USOSWEB

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE:

 •  W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938, Polska Akademia Nauk, Komitet Badania Polonii, seria: Biblioteka Polonijna, t. 34, Warszawa 1999.
 • Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905 – 1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

ARTYKUŁY:

 • Edukacyjny słownik podstawowy języka polskiego; Tokyo University of Foreign Studies Press; Tokio 2010. 
 • Czy Takahiro może fruwać? Wykorzystanie technik teatralnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Międzynarodowej Konferencji: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów, Pekiński Uniwersytet Studiów Międzynarodowych, Pekin 2012.
 • Recepcja literatury polskiej wśród studentów polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych, [w] Literatura Polska w Świecie t. IV; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
 • Wpływ egzaminów certyfikatowych na proces nauczania, na podstawie egzaminów z języka polskiego przeprowadzonych w Tokio; Materiały z Międzynarodowej Konferencji: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów, Hankuk University of Foreign Studies,  2013.

Pełna lista Publikacji >>