Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

ZAKŁAD LOGOPEDII

Misja i cele

Misją Zakładu Logopedii Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej WP UJ jest wspieranie „Strategii rozwoju UJ w latach 2021-2030 r.”. W naszym przekonaniu realizację tej wizji umożliwi praca zmierzająca w kierunku osiągnięcia następujących celów:

•    Prowadzić badania naukowe na wysokim poziomie w zakresie lingwistyki klinicznej oraz innych dyscyplin dostarczających dowodów naukowych użytecznych przy tworzeniu standardów praktyki klinicznej w zakresie logopedii.
•    Przyjąć i upowszechniać Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)  jako najszerszy schemat pojęciowy w badaniach naukowych, pracy klinicznej i nauczaniu.
•    Korzystać z szerokiego repertuaru tradycji badawczych i prowadzić badania w sposób rzetelny i transparentny, zgodnie z zasadami etyki badań naukowych.
•    Przyjąć i upowszechniać zasady badań naukowych zaangażowanych społecznie.
•    Przekazywać wiedzę logopedyczną poprzez programy studiów kładące nacisk na nauczanie problemowe, a w szczególności na centralną rolę studentów i ich odpowiedzialność za proces uczenia się, uczenie się przez doświadczanie, rolę nauczyciela jako facylitatora procesu uczenia się, kształcenie umiejętności komunikacji i budowania relacji społecznych oraz współpracę w procesie zdobywania wiedzy.
•    Prowadzić badania mające na celu poznanie zastosowania nauczania problemowego w programach logopedii
•    W pracy kierować się Kodeksem Wartości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownicy

Koło Naukowe

W naszym Zakładzie działa Koło Naukowe Logopedii UJ.