Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Joanna Machowska

Stanowisko: starszy wykładowca
Pełnione funkcje: Pełnomocnik Dziekana ds. obcokrajowców

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Dunaja pt. Metafora w nowomowie. Po studiach pracowała w szkole języka angielskiego International House ucząc anglojęzycznych lektorów. Od 1991 roku uczy w Szkole Języka i Kultury Polskiej na kursach letnich, jest również koordynatorem tych kursów. Od 1993 jest związana z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Od 2001 roku pracowała przy organizacji kursów języka polskiego dla studentów programu Erasmus. Od 2004 była asystentem koordynatora, od 2006 do 2017 roku była koordynatorem Programu Erasmus ds. języka polskiego. W latach 2005-2006 brała udział w pracach nad programami do nauki języka polskiego dla uchodźców z Czeczenii i w szkoleniach wolontariuszy – kandydatów na lektorów. Jest współautorką koncepcji podręcznika do nauki języka polskiego dla Ukraińców. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Jest również współautorką ćwiczeń zamieszczonych w Internecie, które stanowią część telewizyjnego programu do nauczania języka polskiego jako obcego pt. Profesor Smok i przyjaciele.
Współpracowała także przy powstawaniu Programów języka polskiego jako obcego, które niedawno zostały wydane pod zbiorową redakcją: I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka.
Specjalizuje się w nauczaniu gramatyki na poziomach niższych – A1 i A2.

 

Strony WWW

Joanna Machowska w USOSWeb

 

PUBLIKACJE

Podręczniki i materiały dydaktyczne
Bednarska D., Machowska J., Majcher-Legawiec U., Rabiej A., 2021, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom A2, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Machowska J., 2010, Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1, Kraków: Universitas.

Machowska J., 2011, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2, Kraków: Universitas.

Inne publikacje
Machowska J., 1999, Kto i dlaczego uczy się języka polskiego [w:] Oswajanie chrząszcza w trzcinie, Kraków: Universitas, s. 65-70.

Machowska J., 1994, Metafora w nowomowie, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1-2, s. 168- 180.

Machowska J., 1993, E. Rybicka, M. Szelc-Mays, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących, Przegląd Polonijny, z. 4, s. 170-176 .