KOŁO NAUKOWE GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ

 

Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej zostało stworzone w 2006 roku. Już od 11 lat kolejne roczniki studentów kierunku: Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego angażują się w różne akcje prowadzone w ramach swojej działalności. Do stałych projektów realizowanych przez członków Koła należą między innymi:

Polish Your Polish to program, dzięki któremu studenci, przyszli lektorzy języka polskiego jako obcego, mają możliwość doskonalenia umiejętności nauczycielskich w praktyce. W ramach akcji prowadzą indywidualne zajęcia wyrównawcze dla cudzoziemskich studentów Centrum potrzebujących pomocy w zakresie konwersacji, gramatyki, pisania itp.

Teraz Polski – to inicjatywa, która powstała w 2011 roku i jest kontynuowana z wielką pasją przez kolejne roczniki studentów kierunku. Członkowie Koła, w ramach wolontariatu, organizują indywidualne zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemskich uczniów, którzy rozpoczęli naukę w wybranych krakowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Nagrodą dla wszystkich zaangażowanych jest satysfakcja, ale przede wszystkim uśmiech na twarzy podopiecznych. Pomysłodawczynią projektu jest absolwentka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie mgr Joanna Rzepa, zaś opiekę naukową sprawuje dr Agnieszka Rabiej.

Dodatkowo studenci, należący do Koła Naukowego, zapoznają obcokrajowców uczących się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie z polską kulturą i obyczajami. Organizują dla nich m. in.  Andrzejki, Jasełka, wieczory tematyczne, np. tradycyjne topienie Marzanny pierwszego dnia wiosny, naukę tradycyjnych tańców polskich.
Formuła Koła pozostaje otwarta – nowe pomysły są cenione i wdrażane w życie. Każdy, kto zdecyduje się zostać jego członkiem, ma możliwość realizowania w praktyce naukowych zainteresowań związanych z nauczaniem obcokrajowców języka i kultury polskiej.
Członkostwo w Kole Naukowym to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja, żeby poznać inne obyczaje i tradycje, spotkać ciekawych ludzi oraz zyskać szerszą perspektywę widzenia świata, kultury i języka. 
Opiekunem Koła od października 2016 roku jest dr Tamara Czerkies.