Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Marzena Wawrzeń

Stanowisko: asystent

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Zadanie jako narzędzie rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Wydział Polonistyki UJ, 2022), lektorka języka polskiego (od 2013 roku), członek komisji egzaminacyjnych na państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół podejścia ukierunkowanego na działanie, metodyki zadaniowej, komunikacji międzykulturowej oraz dydaktyki kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego.


Strony WWW
Marzena Wawrzeń w USOSWeb


PUBLIKACJE

 

Wawrzeń M., 2022, „Karuzela plakatowa” jako technika rozwijania działań językowych, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 29, s. 53-65.

Rodzińska W., Wawrzeń M., 2022, Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Propozycje warsztatów kulturowych dotyczących polskich świąt i tradycji, Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego, nr 10, s. 54-70. 

Wawrzeń M., 2021, Elements of the intercultural approach in the latest course books for teaching Polish as a foreign language: analysis [w:] I. Piechnik (red.), Intercultural linguistic and literary studies, Kraków: Wydawnictwo Avalon, s. 116-134.

Wawrzeń M., 2021, Powinności nauczyciela języka polskiego jako obcego w metodzie projektów [w:] I. Wieczorek, A. Roter-Bourkane (red.), Glottodydaktyka polonistyczna: strategie – wartości – wyzwania, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 319-330.

Wawrzeń M., 2019, Projekt jako narzędzie rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej [w:] D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska (red.), Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, Opole: Uniwersytet Opolski, s. 233-242.

Rogala D., Terka B., Burzyńska M., Gruchała W., Rodzińska W., Wawrzeń M., 2019, U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego. Poziom A2-B2, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Bodzioch M., Wawrzeń M., 2019, Zadanie i trening akulturacyjny jako narzędzia rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 18, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 319-337.

Wawrzeń M., 2018, Kultura obiektywna (jawna) i subiektywna (ukryta) w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zadanie jako narzędzie rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej, Roczniki Humanistyczne, z. 10: Glottodydaktyka, s. 191-199.

Wawrzeń M., 2017, „Chrząszcz w Szczawnicy” – kilka słów o metodzie projektu jako zadaniowej formie pracy [w:] E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 311-324.

Wawrzeń M., 2016, Zadanie jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] A. Jaroszewska i in. (red.), Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 263-272.

Baran M., 2015, Dydaktyka kultury a podejście ukierunkowane na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Postscriptum Polonistyczne, nr 2(16), s. 185-194.

Baran M., 2015, O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie – międzynarodowa konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki, Postscriptum Polonistyczne, nr 2(16), s. 197-201.

Baran M., 2015, Podejście skierowane na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego, nr 3, s. 60-66.

Baran M., 2015, Rozwijanie kompetencji socjokulturowej, socjolingwistycznej i realioznawczej w podręczniku ‘Polski krok po kroku’ dla poziomu A1 [w:] E. Kubicka, A. Walkiewicz (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 87-97.