Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paulina Wójcik-Topór

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w oparciu o rozprawę „Potoczność wypowiedzi dziecięcych na podstawie audycji radiowej Dzieci wiedzą lepiej.” (Wydział Filologiczny UP, 2012). Wcześniej odbyła studia magisterskie z zakresu filologii polskiej z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (2008). Od roku 2010 pracuje w placówkach medycznych jako logopeda kliniczny, prowadząc terapie głównie osób dorosłych po różnych incydentach neurologicznych.  Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu dydaktyki i procedur postępowania logopedycznego w afazji oraz programowania terapii mowy i języka osób dorosłych.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą nauczania wymowy polskiej obcokrajowców, diagnozy zaburzeń mowy i języka, a także programowania terapii osób dorosłych po incydentach neurologicznych, terapii osób w śpiączce i zespole zamknięcia.  Interesuje się także gerontologopedią.


Jest współautorką pomocy logopedycznych:

M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2015), Afazja Praca z tekstem, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Ćwiczenia operacji myślowych,
Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Czytam i rozumiem 1, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Czytam i rozumiem 2, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Ćwiczenia operacji myślowych 2,
Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2017), Ćwiczenia do terapii afazji 1-6,
Kraków WIR.


Publikacje:

Wójcik P. (2010), Kompetencja leksykalna a obrazowanie myśli słowami przez osoby dwujęzyczne, [w:] „Nowa Logopedia – zagadnienia mowy i myślenia”, red. M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2011), Czy pracoholizm jest chorobą? – argumentacja w tekstach studentów z Moskwy na zajęciach języka polskiego jako obcego, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Logopaedica III, red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2011), Zaburzenia mowy w afazji transkorowej mieszanej. Studium przypadku, [w:] „Nowa Logopedia – biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy”, red. M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2011), Niektóre konceptualizacje uczuć w wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym(na przykładzie czasownika lubić), [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Logopaedica, red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2011), Zagadnienie kategorii przypadka rzeczownika w serii podręczników Hurra! do nauczania języka polskiego, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Logopaedica III, red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2012), Kształcenie wymowy języka polskiego jako obcego, [w:] (NIE)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym, red. B. Skowronek, Kraków.

Wójcik P. (2012), Praca logopedy na oddziale udarowym, [w:] Studia z logopedii i neurologopedii, red. I. Nowakowska-Kempna, Kraków.

Wójcik-Topór P. (2015), Starzenie się a afazja pierwotna postępująca. Studium przypadku, [w:] „Neurolingwistyka Praktyczna”, t. 1, red. T. Zyss, M. Ryszka-Kurczab, M. Michalik, Kraków.

Wójcik-Topór P., Sprawność komunikacyjna w afazji czuciowej. Studium przypadku, [w:] „Neurolingwistyka Praktyczna”, t. 3, red.  M. Ryszka-Kurczab, M. Michalik, w druku.

Wójcik-Topór P. (2017), Styl potoczny jako wariant w przyswajaniu języka rodzimego, [w:] Studia Logopaedica Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Kraków.

Wójcik-Topór P., Starzenie się a język - wspomaganie komunikacji w wieku senioralnym, [w:] Gerontologopedia, red. T. Milewski, Gdańsk, w druku.

Wójcik-Topór P., Niefarmakologiczne metody oddziaływania na funkcje poznawcze w otępieniu, [w:] Gerontologopedia, T. Milewski, Gdańsk, w druku.

Pełna lista publikacji >>