Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Magdalena Knapek

Stanowisko: adiunkt

 

Adiunkt w Zakładzie Logopedii, obecnie p. o. kierownika Zakładu Logopedii. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010), uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Zaburzenia przetwarzania porządków linearnych w języku dzieci pięcio- i sześcioletnich” (UJ 2015). Ukończyła studia podyplomowe z Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu (UJ 2010),  Logopedii (Akademia Ignatianum 2010), Organizacji i zarządzania oświatą (UP 2017) oraz Neurologopedii (Akademia Krakowska 2023). Neurologopeda, mioterapeuta, terapeuta orotropii i ortodoncji funkcjonalnej, karmienia, metod Butejki, MFS, CRAFTA. Od 2010 r. pracuje jako logopeda – obecnie w Centrum Logopedycznym w Wieliczce.  Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju mowy dzieci do 3 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją oraz niedosłuchem. Obecnie szczególną uwagę poświęca mioterapii oraz pacjentom z trudnościami w obszarze ustno-twarzowym. Prowadzi konsultacje dla noworodków i niemowlaków z problemami w karmieniu. Z tego zakresu prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów studiów magisterskich z logopedii. W latach 2017-2020 pełniła funkcję koordynatora praktyk studenckich, od 2020 do 2023 była kierownikiem zespołu zajmującego jakością kształcenia na kierunku logopedia oraz koordynatorem przedmiotów medycznych (2017-2023). W czerwcu 2022 została powołana do Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów, gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej. 

 

Publikacje

 

K. Chung, M. Knapek, R. Młyński i in, I hearing report from Poland, “Audiology Today”, 2023, vol. 35, nr 6, s. 42-53.

K. Czyszczoń, R. Dębski, M. Knapek, The lived experience and career of an opera singer who stutters, “Logopaedica Lodziensia”, 2023, nr 7, s. 21-34.

M. Knapek, U. Malina, O afazji dziecięcej i usprawnianiu umiejętności językowych uczniów z zaburzeniami afatycznymi, [w:] Zagadnienia lingwistyczne w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej, red. T. Kurdyła. B. Ziajka, 2023, Kraków: Wydawnictwo Libron, s. 93-116.

M. Knapek, P. Wójcik-Topór, Neurological speech therapy for toddlers with vocal cord paralysis: a holistic approach: case studies, “Logopedia Silesiana”, 2022, tom 11, s. 1-17. 

M. Knapek, P. Wójcik-Topór, Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku poniemowlęcym z paraliżem fałdów głosowych: studium przypadku, "Forum Lingwistyczne", 2022, nr 10, s. 1-14. 

M. Knapek, Terapia funkcji jako podstawa terapii dyslalii: podejście praktyczne, "Forum Logopedy", 2022, nr 48, s. 30-33. 

M. Knapek, Dysfagia i dysfonia w rozszczepie podniebienia - doniesienia z praktyki, „Forum Logopedy", 2022, nr 47, s. 5-10. 

R. Dębski, P. Wójcik-Topór, Polish language of aphasia: a scoping review in the era of the international classification of functioning, disability and health, “Linguistica Silesiana”, 2021, vol. 42, p. 261-280. 

M. Knapek, U. Malina, O zagadnieniach spójności wypowiedzi w schizofrenii, [w:] Niezrealizowane, niesfinalizowane, niedokończone, red. A. Ścibor, 2021, Kraków: Wydawnictwo Petrus, s. 165-180.

 M. Knapek. A. Kozioł-Kozakowska, Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania opóźnienia w rozwoju mowy: jedzenie, "Przegląd Logopedyczno-Pedagogiczno-Psychologiczny", 2020, nr 2, s. 76-86. 

M. Knapek, Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania opóźnienia rozwoju mowy: oddychanie i fonacja, "Forum Logopedy", 2020, nr 39, s. 5-10. 

M. Knapek, R. Młyński, P. Wójcik-Topór, Logopedyczne studia magisterskie w formule problem-based learning, "Kwartalnik Polonicum", 2019, nr 31/32, s. 63-69
 
M. Knapek, A. Chlanda Agnieszka, Opóźniony rozwój mowy – etiologia, diagnoza, terapia, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Logopaedica, red. M. Michalik, 2017, Kraków (30 stron).
 
M. Knapek, Lateralizacja a dysleksja. O asymetrii funkcjonalnej mózgu i uczeniu się w kontekście badań własnych, [w:] Neurolingwistyka praktyczna, red. M. Michalik, 2017, Kraków (21 stron).
 
M. Knapek, Lateralizacja a zaburzenia przetwarzania porządków linearnych w języku dzieci pięcio- i sześcioletnich, [w:] „Nowa Logopedia” t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Wydawnictwo Collegium Columbinum, 2013, Kraków (15 stron)
 
M. Knapek, Terapia neurobiologiczna jako sposób postępowania logopedycznego w opóźnionym rozwoju mowy. Doniesienia z praktyki, [w:] Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń, red. E. Kochanowska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013, Bielsko-Biała (17 stron).

Udział w grantach

Obecnie pracuje w międzynarodowym projekcie „Heart and Hearing Humanitarian Research and Service” pod kierownictwem prof. King Chung, audiologa z MGH Institute of Health Professions w Bostonie.

Zrealizowała grant naukowy pod tytułem „Przeżywanie diagnozy opóźnionego rozwoju mowy przez rodziców dzieci z zaburzeniami językowymi o nieznanej etiologii. Badanie fenomenologiczne” (kierownik).