Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Wacław Cockiewicz

Stanowisko: profesor nadzwyczajny (od 2006 r.)

Główne obszary aktywności badawczej to: współczesna polszczyzna mówiona w telewizji (Komentarz transmisji sportowej w telewizji <charakterystyka składniowa>. Studium z zakresu składni języka mówionego, Kraków 1988, Właściwości składniowo-stylistyczne języka Telewizji Polskiej, Kraków 1989; Komentarz transmisji sportowej w telewizji <charakterystyka składniowa>. Studium z zakresu składni języka mówionego, Kraków 1988.), składnia współczesnego języka polskiego (Czy pozycja podmiotu w polskim zdaniu jest fakultatywna?, Język Polski, 66, 1986, S. 325 – 336, O wyodrębnianiu wypowiedzeń w tekście mówionym [w:] Badania nad językiem Telewizji Polskiej, Warszawa 1985, ss. 138 - 168), aspekt czasownika jako problem teoretyczny i glottodydaktyczny (Aspekt czasownika polskiego w nauczaniu anglofonów, Kraków 1982, Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim, Kraków 1992, ) a także stylistyka i retoryka (Stylizacja biblijna w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" [w:] Mickiewicz i kresy, Kraków 1999, s. 131-144, w przygotowaniu rozprawa: Metaforyka Bolesława Leśmiana).

Aktywność dydaktyczna (w różnych okresach) obejmowała: gramatykę opisową języka polskiego, leksykologię, kulturę języka, gramatykę języka SCS, gramatykę historyczną języka polskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego (początkowo praktycznie, obecnie zaś teoretycznie), nauczanie literatury i kultury polskiej (seminaria i wykłady z literatury i wiedzy i tzw. Landeskunde) oraz retorykę.

Staże naukowe i zagraniczne: Staż doktorancki w Instytucie Języka Polskiego PAN 1981/2 (opiekun naukowy: prof. Roman Laskowski).

Zatrudnienie w placówkach zagranicznych:

 • 1987 - 1990 – Uniwersytet Bochum, Niemcy; lektor;
 • 1991 - 1993 – Uniwersytet im. Georga Augusta w Getyndze, Niemcy; lektor;
 • 1993 - 1996 – Uniwersytet im. Georga Augusta w Getyndze, Niemcy; docent (Privatdozent);
 • 1995 - 1996 – Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy; profesor kontraktowy (Lerhauftrag);
 • 1998 - 2000 – Uniwersytet w Lipsku, Niemcy; profesora językoznawstwa zachodniosłowiańskiego;
 • 2001 - 2006 – Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy; kierownik Katedry Polonistyki;
 • 2003 - 2005 – Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy; dyrektor Instytutu Slawistyki.

Prof. Cockiewicz w  USOSWeb

 

Wybrane publikacje:

 • Aspekt czasownika polskiego w nauczaniu anglofonów, Kraków 1982 (we współpracy z H. Zwolskim).
 • Komentarz transmisji sportowej w telewizji <charakterystyka składniowa>. Studium z zakresu składni języka mówionego, Kraków 1988.
 • Właściwości składniowo-stylistyczne języka Telewizji Polskiej, Kraków 1989 (we współpracy z W. Śliwińskim).
 • Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim, Kraków 1992.
 • Structural Aspect Dictionary of the Polish Verb, Kraków 1995 (we współpracy z A. Matlak)
 • Korespondencja służbowa i prywatna - wzory listów i pism. Wydawnictwo Informacji Zawodowej i naukowej Alfa WEKA, Warszawa 1997 - praktyczny poradnik językowy; redakcja (wraz z Lidią Jabłonowską) oraz tłumaczenie i adaptacja z języka niemieckiego rozdz. 2/1 do 4/2 oraz 13/2.2.

Pełna lista publikacji >>