Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej UJ

Działamy z entuzjazmem!

Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej powstało w roku 2006 i od tego czasu kolejne roczniki studentów studiów II stopnia na kierunku Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego Uniwersytetu Jagiellońskiego angażują się w różnego rodzaju akcje promujące nauczanie języka i kultury polskiej.

Możemy pochwalić się, że działamy w różnych programach które powstały z inicjatywy naszych studentów i nauczycieli akademickich: m.in. Polish Your Polish, w ramach którego prowadzimy indywidualne konsultacje językowe z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ.

Program Teraz Polski, który wystartował w 2011 roku, to współpraca naszych studentów z placówkami edukacyjnymi oraz pomoc uczniom cudzoziemskim uczęszczającym do krakowskich szkół podstawowych, którzy mają problemy adaptacyjne wynikające ze słabej znajomości języka i/lub różnic kulturowych.

Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej organizuje także wiele wydarzeń, których celem jest promowanie polskiej kultury wśród cudzoziemców oraz ich integracja ze studentami polskimi. Co roku organizujemy wieczory wróżb andrzejkowych, spotkania opłatkowe, czy pokazy talentów. Oprócz tego zajmujemy się promocją Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej na corocznych dniach otwartych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność Koła Naukowego nie została wstrzymana nawet przez pandemię. Nasi członkowie byli gotowi do wspierania uczniów cudzoziemskich w krakowskich szkołach, którzy musieli odnaleźć się w nowych warunkach nauczania zdalnego.

Natomiast w kwietniu 2021 roku udało się nam zorganizować cykl dodatkowych zajęć z literatury i kultury polskiej dla studentów z poziomów zaawansowania językowego B2-C1, którzy w semestrze letnim uczyli się języka polskiego jako obcego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ. Zajęcia w trybie online przeprowadzili studenci II roku studiów magisterskich na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego. Miały one na celu promocję literatury i kultury polskiej oraz zachęcenie uczących się do nawiązywania nowych kontaktów. Była to również doskonała okazja dla nas, aby sprawdzić umiejętności nauczycielskie oraz zrealizować oryginalne pomysły dydaktyczne w praktyce. Tematy zajęć dotyczyły nie tylko typowych aspektów naszej kultury, jak np. polskiej gościnności czy organizacji imienin, lecz także utworów znanych polskich pisarzy: Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Leopolda Staffa. W wydarzeniu uczestniczyli studenci z Kazachstanu, Meksyku, Chin oraz Francji, opiekę nad wydarzeniem sprawowała dr Tamara Czerkies i mgr Dorota Bednarska.

12 maja 2021 roku, przedstawicielki Koła Naukowego Glottodydaktyki Polonistycznej UJ: Iga Dudek, Dominika Tokarz oraz Huiling Zhang zaprezentowały naszą działalność na IX Międzynarodowej Konferencji Magistrantów organizowanej w systemie on-line przez Uniwersytet Śląski. Temat tegorocznej edycji brzmiał: Z kulturą w Polskę i w Świat, więc inicjatywy przedstawione podczas spotkania bardzo dobrze wpisywały w prezentowane zagadnienia. Referat spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem: zaprezentowano w nim nie tylko wydarzenia kulturalne, jakie cyklicznie organizujemy, ale także praktyczną część naszej działalności – pomoc oraz nauczanie wszystkich chętnych uczących się języka polskiego cudzoziemców, zarówno w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej, jak też w krakowskich szkołach.

Formuła Koła pozostaje otwarta – nowe pomysły są cenione i chętnie wdrażane w życie. Każdy, kto zdecyduje się do nas dołączyć, ma możliwość realizowania w praktyce swoich zainteresowań związanych z nauczaniem obcokrajowców języka i kultury polskiej oraz rozwojem naukowych pasji: od 2018 roku co cztery lata chcemy organizować spotkania młodych glottodydaktyków polonistycznych: magistrantów i doktorantów, aby wymienić myśli i pochwalić się tym, co słychać w zaprzyjaźnionych ośrodkach akademickich. Kolejne spotkanie planowane jest na wiosnę 2022 roku.

Opiekunką Koła Naukowego Glottodydaktyki Polonistycznej od 2016 roku jest dr Tamara Czerkies.

Od czerwca 2021 roku w zarządzie Koła Glottodtydaktyki Polonistycznej UJ zasiadają:

  • Wiktoria Ziegler - Przewodnicząca,
  • Paula Jaszczak - Zastępca Przewodniczącej,
  • Elżbieta Grajewska - Sekretarz.

 

Działania Koła można śledzić na stronie facebookowej o nazwie Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej UJ (https://www.facebook.com/Glottodydaktyka.UJ).

 

Photogallery