INFORMACJE O KURSIE

Інтенсивний курс польської мови для вступу до навчальних закладів Польщі!

 

Oferujemy Państwu kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce w zakresie:

 • NAUK SPOŁECZNYCH (psychologia, socjologia, historia);
 • NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH;
 • MARKETINGU I ZARZĄDZANIA;
 • MEDYCYNY

Celem programu jest przygotowanie przedmiotowe do wybranego kierunku studiów oraz rozwijanie i kształcenie:

 •  kompetencji gramatycznych i leksykalnych;
 •  kompetencji ortograficznych i fonologicznych;
 •  ogólnych kompetencji językowych;
 •  umiejętności redagowania tekstów;
 •  umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych i specjalistycznych;
 •  umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania swojego stanowiska.


Program kursu rocznego obejmuje 600–720 godzin zajęć:

 • KURS JEZYKA OGÓLNEGO: 480–600 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania);
 • JĘZYKOWE ZAJĘCIA PROFILOWANE: 120 godzin, zawierające takie przedmioty jak: rozumienie specjalistycznych tekstów pisanych, redagowanie i komponowanie tekstów specjalistycznych, wypowiedź ustna na tematy związane z wybranym kierunkiem.

Program semestralnego  kursu przygotowawczego obejmuje 300–360 godzin zajęć:

 •  KURS JEZYKA OGÓLNEGO: 240–300 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania);
 •  JĘZYKOWE ZAJĘCIA PROFILOWANE: 60 godzin, zawierające takie przedmioty jak: rozumienie specjalistycznych tekstów pisanych, redagowanie i komponowanie tekstów specjalistycznych, wypowiedź ustna na tematy związane z wybranym kierunkiem.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Rada Europy 2003).


 

Kurs roczny


1 października 2014 roku – 6 lutego 2015 roku


Kurs semestralny


23 lutego – 19 czerwca 2015 roku