Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

22 lutego 2016 roku odbyło się rozpoczęcie intensywnego semestralnego kursu języka i kultury polskiej

Rozpoczęcie intensywnego semestralnego kursu języka i kultury polskiej odbyło się 22 lutego 2016 r. w auli przy ul. Grodzkiej 64. Wzięła w nim udział niemal sześćdziesięcioosobowa grupa nowych studentów przybyłych do Uniwersytetu Jagiellońskiego z trzynastu krajów. Najliczniejszą grupę stanowią niezmiennie od lat obywatele Ukrainy (19 osób) i Korei Południowej (14 osób, w tym trzynaścioro studentów polonistyki Hankuk University w Seulu).
Po krótkim przywitaniu zgromadzonych, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, dr hab. Piotr Horbatowski przedstawił nowoprzybyłym pracowników, omówił krótko program kursu obejmujący zajęcia językowe - obowiązkowe, jak i szeroką gamę wykładów do wyboru (m.in. wymowa i intonacja, lektura tekstów literackich, folklor polski, historia Polski, współczesne społeczeństwo polskie, studio teatralne, polskie kino współczesne). Następnie osoby, które napisały pisemny test plasujący online, przystąpiły do części ustnej. Ci natomiast, którzy nie wypełnili testu, przystąpili do jego napisania przed rozmową kwalifikacyjną.
Rezultaty testów plasujących (w odniesieniu do  studentów rozpoczynających naukę  w II semestrze) i wyniki osiągnięte podczas zimowej sesji egzaminacyjnej (w odniesieniu do osób, które rozpoczęły naukę w I semestrze) pozwoliły na podział wszystkich uczestników kursu na 16 grup.  Wśród nich są trzy grupy na poziomie A1 (elementarnym), cztery grupy na poziomie A2 (wstępnym), pięć grup na poziomie B1 (progowym), dwie grupy na poziomie B2 (średnim ogólnym) i jedna grupa na poziomie zaawansowanym C1 (efektywnej biegłości językowej). Dodatkowo także w tym semestrze studenci przygotowujący się do podjęcia studiów w polskich uczelniach biorą udział w zajęciach z języka prawno-politycznego, medycznego oraz języka ekonomicznego w wymiarze czterech godzin tygodniowo.
W II semestrze roku akademickiego 2015/16 język i kulturę polską studiuje 167 obcokrajowców, w tym 109 to osoby kontynuujące naukę rozpoczętą w październiku 2015 r., a 58 to nowi studenci. Po pierwszym semestrze, który zakończył się 5 II 2016 r., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie opuściło 41 studentów.
 

Data opublikowania: 11.03.2016
Osoba publikująca: Tomasz Kaleta