Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA I STOPNIA STUDIA POLSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW

Charakterystyka kierunku

Studia polskie dla cudzoziemców - to kierunek, który jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie poznawania języka, kultury, historii i literatury polskiej podczas kształcenia uniwersyteckiego. Trzyletnie studia licencjackie prowadzone na Wydziale Polonistyki pozwalają na opanowanie języka polskiego w stopniu wystarczającym do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Program studiów obejmuje sześć semestrów nauki. W każdym semestrze realizowane są zajęcia z praktycznej nauki języka, a także odpowiednio dobrane do poziomu i wiedzy studentów zajęcia związane z polską literaturą, historią i kulturą, a także wybrane zagadnienia językoznawcze. Przystąpienie do zajęć wymaga uzyskania pozytywnego zaliczenia z Praktycznej nauki języka polskiego w poprzednim semestrze. W każdym semestrze studenci mają do wyboru zajęcia fakultatywne, które pozwolą im rozwijać swoje umiejętności językowe, a także wiedzę z zakresu kultury, literatury i językoznawstwa. W semestrze piątym mogą wybrać dwa dodatkowe zajęcia. W trzecim i czwartym semestrze studenci uczestniczą w proseminarium, które jest wprowadzeniem do gromadzenia danych, literatury oraz prowadzenia badań na potrzeby pracy licencjackiej. Ważnym elementem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. W piątym i szóstym semestrze studenci wybierają seminarium językoznawcze lub literaturoznawcze i piszą pracę dyplomową pod kierunkiem promotora. Od trzeciego do szóstego semestru studenci uczą się wybranego języka obcego, a w semestrze pierwszym i drugim realizują zajęcia z wychowania fizycznego. Ukończenie studiów wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich wskazanych w programie przedmiotów, a także napisania pracy dyplomowej oraz uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wybrane przedmioty realizowane na studiach:

 • Praktyczna nauka języka polskiego
 • Dzieje Polski i Polaków w perspektywie etniczno-kulturowej
 • Panorama literatury polskiej
 • Rok polski – tradycyjne i nowe święta polskie oraz ich kulturowe konteksty
 • Problemy współczesnego języka polskiego
 • Kino polskie w perspektywie europejskiej i światowej
 • Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • Neurobiologiczne podstawy uczenia się̨ języków obcych
 • Język polski na międzynarodowym rynku pracy
 • Wprowadzenie do dydaktyki języka polskiego jako obcego
 • Praktyka przekładu pisemnego

Kto może studiować?

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkołę średnią i zdały maturę, znają język polski na poziomie A2 i pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną.

Co zyskujemy studiując na tym kierunku?

Studenci kierunku studia polskie dla cudzoziemców zostaną wyposażeni w wiedzę na temat Polski, jej historii, kultury, sztuki, współczesnego społeczeństwa polskiego. Znajomość języka polskiego oraz wiedza o Polsce pozwolą im na prowadzenie współpracy w zakresie kontaktów o charakterze gospodarczo-ekonomicznym, społecznym czy kulturowym.  

Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia (magisterskie) na wielu kierunkach, m. in.: 

 • polonistycznych,  
 • humanistycznych,  
 • związanych z zarządzaniem, 
 • ekonomii,  
 • politologii,  
 • stosunkach międzynarodowych.  

Co po studiach?

Nasi absolwenci zostaną przygotowani do włączenia się w wielowątkowy dialog pomiędzy Polską a społeczeństwami innych krajów i kontynentów. Będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich, a w przyszłości podjąć pracę m.in. jako:

 • nauczyciele języka polskiego jako obcego,
 • tłumacze,
 • osoby promujące polską kulturę i literaturę,
 • pracownicy w firmach współpracujących z Polską w różnych dziedzinach gospodarki.

 

Kontakt

Tel.: (+48) 12 663 18 13 
anna.marasek@uj.edu.pl 
Pliki do pobrania
pdf
Plan studiów
docx
Studia polskie dla cudzoziemców I ROK - semestr letni 2023/2024
docx
Studia polskie dla cudzoziemców II ROK - semestr letni 2023/2024