Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA II STOPNIA LOGOPEDIA

Dokumenty i ogłoszenia dla studentów przed obroną
(licencjacką i magisterską)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lutego 2019 roku (dostępne tutaj) na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym (ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy przesłać mailowo do Sekretariatu na adres:
 
anna.marasek@uj.edu.pl
 
ostateczny tytuł pracy oraz nazwisko studenta, promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu AP.

Po uzupełnieniu przez sekretariat danych w systemie USOS student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim. Następnie wprowadza do AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Najpóźniej tydzień przed obroną pracy  (broniący się jesienią do 30 września) należy złożyć  w Sekretariacie IGP następujące dokumenty:

 1. Wydrukowane z AP "Oświadczenie w sprawie praw autorskich".
 2. WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020
  lub
  WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020
  [wnioski do pobrania poniżej w sekcji - PLIKI DO POBRANIA]
 3. Absolwent UJ ma możliwość  wypełnienia formularza zawierającego zgodę na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz jest dostępny po zalogowaniu na stronie w USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index
 4. Oświadczenie ZintegrUJ - tylko jeżeli student korzystał z kursów lub szkoleń w ramach programu ZintegrUJ.
  [PDF - do pobrania]
 5. Oświadczenie Uniwersytet Doskonały - tylko jeżeli student korzystał z kursów lub szkoleń w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ.
  [PDF - do pobrania]

Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego tylko w przypadku, gdy posiada komplet ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz spełni w/w warunki.

Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Numer konta do wpłaty za dyplom jest dla każdego studenta generowany w systemie USOS w momencie składania dokumentów w Sekretariacie IGP.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jeśli interesują Cię zagadnienia mowy i języka, chcesz stale rozwijać się i pomagać innym, logopedia na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie kierunkiem odpowiednim dla Ciebie. Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności. To jedyny tak skonstruowany program na krakowskich uczelniach. Dodatkowo, bogaty i zróżnicowany program praktyk podkreśla wysoce praktyczny profil studiów.

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, a które należą do grupy przedmiotów do wyboru, i które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci.

Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie obszernego programu praktyk odbywanych w szkołach, poradniach i instytucjach ochrony zdrowia oraz w trakcie pracy grupowej podczas ćwiczeń prowadzonych metodą nauczania problemowego. Absolwenci kierunku logopedia posiadają wiedzę pozwalającą diagnozować zaburzenia kompetencji komunikacyjnej oraz realnie wspierać dzieci i osoby dorosłe z różnego rodzaju deficytami we wskazanym zakresie. Mogą podjąć pracę w państwowej lub prywatnej placówce oświatowej, w ośrodku szkolno-wychowawczym, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szpitalu na oddziale laryngologicznym lub neurologicznym, w poradni foniatrycznej, w ośrodku rehabilitacyjnym, w państwowej poradni specjalistycznej, np. dla osób z wadami słuchu, w prywatnym gabinecie logopedycznym lub w specjalistycznym ośrodku leczenia jąkania lub zaburzeń emisji głosu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron