Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA II STOPNIA LOGOPEDIA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jeśli interesują Cię zagadnienia mowy i języka, chcesz stale rozwijać się i pomagać innym, logopedia na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie kierunkiem odpowiednim dla Ciebie. Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności. To jedyny tak skonstruowany program na krakowskich uczelniach. Dodatkowo, bogaty i zróżnicowany program praktyk podkreśla wysoce praktyczny profil studiów.

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, a które należą do grupy przedmiotów do wyboru, i które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci.

Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie obszernego programu praktyk odbywanych w szkołach, poradniach i instytucjach ochrony zdrowia oraz w trakcie pracy grupowej podczas ćwiczeń prowadzonych metodą nauczania problemowego. Absolwenci kierunku logopedia posiadają wiedzę pozwalającą diagnozować zaburzenia kompetencji komunikacyjnej oraz realnie wspierać dzieci i osoby dorosłe z różnego rodzaju deficytami we wskazanym zakresie. Mogą podjąć pracę w państwowej lub prywatnej placówce oświatowej, w ośrodku szkolno-wychowawczym, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szpitalu na oddziale laryngologicznym lub neurologicznym, w poradni foniatrycznej, w ośrodku rehabilitacyjnym, w państwowej poradni specjalistycznej, np. dla osób z wadami słuchu, w prywatnym gabinecie logopedycznym lub w specjalistycznym ośrodku leczenia jąkania lub zaburzeń emisji głosu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

// ]]>