Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA II STOPNIA LOGOPEDIA

UWAGA:

  • Rejestracja dla  studentów I i II roku studiów drugiego stopnia Logopedia rozpocznie się  27.09.2021 o godz. 7.00 i potrwa do 7.10.2021 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jeśli interesują Cię zagadnienia mowy i języka, chcesz stale rozwijać się i pomagać innym, logopedia na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie kierunkiem odpowiednim dla Ciebie. Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności. To jedyny tak skonstruowany program na krakowskich uczelniach. Dodatkowo, bogaty i zróżnicowany program praktyk podkreśla wysoce praktyczny profil studiów.

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, a które należą do grupy przedmiotów do wyboru, i które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci.

Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie obszernego programu praktyk odbywanych w szkołach, poradniach i instytucjach ochrony zdrowia oraz w trakcie pracy grupowej podczas ćwiczeń prowadzonych metodą nauczania problemowego. Absolwenci kierunku logopedia posiadają wiedzę pozwalającą diagnozować zaburzenia kompetencji komunikacyjnej oraz realnie wspierać dzieci i osoby dorosłe z różnego rodzaju deficytami we wskazanym zakresie. Mogą podjąć pracę w państwowej lub prywatnej placówce oświatowej, w ośrodku szkolno-wychowawczym, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szpitalu na oddziale laryngologicznym lub neurologicznym, w poradni foniatrycznej, w ośrodku rehabilitacyjnym, w państwowej poradni specjalistycznej, np. dla osób z wadami słuchu, w prywatnym gabinecie logopedycznym lub w specjalistycznym ośrodku leczenia jąkania lub zaburzeń emisji głosu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

// ]]>