Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Robert Dębski, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie monografii p.t. „Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji" (Wydział Polonistyki UJ, 2011). Wcześniej odbył studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, po czym uzyskał doktorat w oparciu o rozprawę „Formalny opis i przetwarzanie języka polskiego i jego zastosowanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (sprawność pisania)" (Wydział Filologiczny UJ, 1994). Ukończył także studia magisterskie z zakresu logopedii (La Trobe University, 2014). Obecnie kierownik Zakładu Logopedii i wicedyrektor Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej ds. nauki. Członek Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. Wcześniej Associate Professor i dyrektor Horwood Language Centre na The University of Melbourne (1996-2008) oraz dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2009-2011). 

Uzyskiwał granty naukowe od takich organizacji, jak Narodowe Centrum Nauki (Opus 14 2018-2019 i Opus 21 2022-2023), European Commission (Lifelong Learning Programme, 2011-2012), Australian Research Council (2000) oraz The University of Melbourne (1999-2006). Jego aktualne zainteresowania naukowe dotyczą spójności dyskursu u osób z diagnozą afazji i schizofrenii, metodologii badań naukowych w logopedii i etyki badań naukowych. Wcześniejsze prace naukowe obejmowały zagadnienia kontaktów językowych i dwujęzyczności, a szczególnie procesów utrzymania i utraty języka polskiego za granicą, dwujęzyczności w diagnostyce i terapii logopedycznej, a także wspomaganego komputerowo uczenia się i nauczania języków. Promotor trzech prac doktorskich na The University of Melbourne (dr Mike Smith, dr Gumock Jeon-Ellis, dr Abdul Al-Asmari) i kilkudziesięciu prac magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim i The University of Melbourne.

Strony WWW

Robert Dębski w USOSWeb


Książki

Dębski, R. (2009). Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii:  Języki mniejszościowe w erze globalizacji i informatyzacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Debski, R. (2006). Project-Oriented Language Teaching with Technology. Sydney: NCELTR.

Dębski, R. (1996). Teaching Polish with Computers: Language Processing in Educational Software. Krakow: Jagiellonian University Press.


Prace redakcyjne

Dębski, R. and Miodunka, W. (Eds) (2016). Bilingwizm polsko obcy dziś: Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków [Polish-Other Bilingualism Today: From Theory and Research Methodology to Case Studies]. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dębski, R. (red.) (2008). Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: nauczanie i transmisja języków mniejszościowych. Kraków: Universitas.

Debski, R. (red.) (2000). Project-Oriented CALL: Implementation and Evaluation, Computer-Assisted Language Learning Journal. Special Issue 13 (4-5).

Debski, R., Levy. M. (red.) (1999). WorldCALL: Global Perspectives on Computer-Assisted Language Learning. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

Debski, R., Gassin, J., Smith, M. (red.) (1997). Language Learning through Social Computing. Applied Linguistics Association of Australia. Occasional Papers No.16.


Inne wybrane publikacje

Debski, R., Młyński, R. & Redkva, M. (2022). The phonological skills of bilingual preschool children speaking Polish and Ukrainian in Poland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25 (5), 1624-1640. DOI: 10.1080/13670050.2020.1791047

Dębski, R., Wójcik-Topór, P. & Knapek, M. (2021). Polish language of aphasia: A scoping review in the era of the International Classification of Functioning, Disability and Health. Linguistica Silesiana, 42, 261-280.

Debski, R. (2019). Language transmission opportunities created through video recording in the family: a microanalysis. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 22 (6), 741-753. DOI: 10.1080/13670050.2017.1311835

Debski, R. (2018). Parental understandings of bilingualism in the Polish community in Australia. Babel, 53 (1), 22-29.

Debski, R. (2017). Language transmission opportunities created through video recording in the family: a microanalysis. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: 10.1080/13670050.2017.1311835.

Rabiej, A. & Dębski, R. (2017). Czytanie jako sposób na rozwijanie i wychowanie dzieci (nie tylko) dwujęzycznych. Języki Obce w Szkole, 4, 54-61.

Debski, R., Rabiej, A. & Szelc-Mays, M. (2016). Program wczesnej nauki czytania wraz z przewodnikiem dla rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych [Early Reading Program and Handbook for Parents and Teachers of Bilingual Children]. Kraków: Avalon.

Rabiej, A., Szelc-Mays, M. & Debski, R. (2016). Czytam, bo lubię! (Część 1, 2 i 3) [I read and I like it! (Part 1, 2 and 3)]. Kraków: Avalon.

Debski, R. (2016). Badania wielojęzyczności w Australii. Implikacje dla badań dwujęzyczności polsko-obcej. In R. Debski and W. Miodunka (Eds). Bilingwizm polsko obcy dziś: Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków (pp. 89-106). Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Debski, R. & Miodunka, W. (2016). Wstęp. In R. Debski and W. Miodunka (Eds). Bilingwizm polsko obcy dziś: Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków (pp. 7-12). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dębski, R. (2016). Dynamika utrzymania języka polskiego w Australii. Postscriptum Polonistyczne, 1 (17), 133-150.

Dębski, R. (2015). Phonological patterns in the speech of English-Polish bilingual children in Australia: initial findings. LingVaria 20 (2), 27-40.

Dębski, R. (2015). Wpływ nowych technologii na dynamikę utrzymania języka polskiego w świecie. W poszukiwaniu modelu badawczego. Poradnik Językowy 8.

Fleming, A., Debski, R. (2007). Use of Irish in networked communications: A study of schoolchildren in different language settings. Journal of Multilingual and Multicultural Development 28 (2), 85-101.

 Fitzgerald, M., Debski, R. (2006). Internet use in Polish by the Polish minority in Melbourne: Implications for maintenance and teaching. Language Learning and Technology 10 (1), 121-145.

Jeon, G., Debski, R., Wigglesworth, J. (2005). Oral interaction in the project-oriented CALL classroom. Language Learning and Technology 9 (3), 121-145.

Debski, R. (2004). The Internet in support of community languages: Web sites created by Poles living abroad. Information Technology, Education and Society 5 (1), 5-20.

Debski, R. (2003). Analysis of research in CALL (1980-2000) with a reflection on CALL as an academic discipline. ReCALL 15 (2), 177-188.

Debski, R. (2000). Investigating the re-creation of a CALL innovation in a tertiary setting. Computer Assisted Language Learning 13, 4-5, 307-332.

 

Uczestnictwo w grantach (Wybrane)

A multilevel investigation of the discourse of Polish language speakers diagnosed with mixed aphasia. OPUS 21, Narodowe Centrum Nauki (National Centre for Science), 2021-2023 (Leader). 

The phonological development of bilingual preschool children speaking Polish and Ukrainian and their monolingual peers: A comparative study. Narodowe Centrum Nauki (National Centre for Science), 2018-2019 (Leader)

Edukacja dla dwujęzyczności – system wsparcia przedszkoli polskich za granicą i rodzin polskiego pochodzenia [Education for bilingualism – a support system for Polish language kindergardens and Polish families living overseas], Polish Senate Grant, 2016 (Participant)

SpeakApps: Creating free and open-source online tools for the practice of oral skills, Lifelong Learning Grant, Unia Europejska, 2011-2012, kierownik UJ.

Reconnecting familial discourses through the Internet: Sociocultural perspectives on language maintenance, Seeding Grant, 2006/7, The University of Melbourne, kierownik.

Internet exchanges in ethnic schools, grant Australian Federation of Ethnic Schools Associations (AFESA) 2006, kierownik.

Virtual Babel - A virtual reality environment for language learning, ITMM Generic Project Grant 2002, The University of Melbourne, kierownik .

A digital audio distribution system for foreign language study, TaLMET, The University of Melbourne, Project Grant 2000, kierownik.

Critical analysis of research in computer-assisted language learning, Australian Research Council, Small Grant 2000, kierownik.

Reshaping foreign language learning through social and creative use of computers, Strategic Grant 1999, The University of Melbourne, kierownik.  

Integrating multimedia tools into project-driven foreign language learning, Strategic Grant 1998, The University of Melbourne, kierownik.

Social computing as a basis for goal-oriented second language learning, Special Initiatives Grant 1997, The University of Melbourne, kierownik.  

Skryba - a computer program generating, analysing and individualising controlled dictation exercises, Consortium for Language Teaching and Learning Grant 1996, uczestnik.

Distributed-computing dictionary of Polish and French (GLEn-D), Consortium for Language Teaching and Learning Grant 1995, uczestnik.