Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Rok rozpoczęcia edycji 2024/2025 - harmongram do pobrania na dole strony w [Pliki do pobrania].
 
Wydział
Wydział Polonistyki
 
Jednostka prowadząca studia
Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej
 
Nazwa studiów podyplomowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
 
Opłata za studia podyplomowe
3200 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)
Termin płatności za I semestr tj. 1600 zł do 23.09.2024 r.
 
 
Adres
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
 
Telefon
12 663 18 13
 
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
 
Liczba semestrów
2
 
Język wykładowy
polski
 
Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia

Rekrutacja
Rekrutacja nie jest prowadzona przez system IRK. Prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem jednostki, która prowadzi studia podyplomowe.
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
 
Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 30 osób
 
Termin rekrutacji
od 01.06.2024 do 09.09.2024  
 
Początek studiów
4 października 2024 roku
 
Opis studiów
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami  nauczania języków obcych oraz podstawami psychologicznymi i dydaktycznymi procesu kształcenia. Zajęcia z dydaktyki szczegółowej przybliżają uczestnikom zajęć sposoby nauczania gramatyki i słownictwa, wymowy i pisowni. Pokazują także, jak rozwijać sprawności językowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania), wykorzystując, m.in., podejście interkulturowe. Słuchacze mają również możliwość w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia, planując i przeprowadzając lekcje z cudzoziemcami uczącymi się w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej. Absolwenci studiów mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy dydaktycznej za granicą (na lektoratach w zagranicznych uczelniach, w szkołach i ośrodkach polonijnych) oraz w kraju, ucząc dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy, a także cudzoziemców coraz liczniej przyjeżdżających do Polski, by tutaj studiować mieszkać i pracować.
 
Terminy zajęć
piątki w godzinach 16.30 - 19.45; soboty w godzinach 10.00 - 17.45; niedziele w godzinach 9.00 - 12.15
 
Punkty ECTS
60
 
Wymagane dokumenty
  • Podanie
  • Życiorys
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia
  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • Dla studentów polskich: znajomość języka obcego na poziomie B1; dla obcokrajowców: certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
Kierownik studiów
dr Agnieszka Rabiej
 
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego.
 
 
Pliki do pobrania
pdf
HARMONOGRAM ROCZNY 2023-2024