Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Rok rozpoczęcia edycji 2021/2022 - harmongram do pobrania na dole strony w [Pliki do pobrania].
 
Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej
Nazwa studiów podyplomowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Opłata za studia podyplomowe
3200 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)
Adres
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
Telefon
12 663 18 13
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia

Rekrutacja
Rekrutacja nie jest prowadzona przez system IRK. Prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem jednostki, która prowadzi studia podyplomowe.

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć
min. 23 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2022 do 15.09.2022
Początek studiów
7 października 2022 roku
Opis studiów
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jak obcego/drugiego. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami  nauczania języków obcych oraz podstawami psychologicznymi i dydaktycznymi procesu kształcenia. Zajęcia z dydaktyki szczegółowej przybliżają uczestnikom zajęć sposoby nauczania gramatyki i słownictwa, wymowy i pisowni. Pokazują także, jak rozwijać sprawności językowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania), wykorzystując, m.in., podejście interkulturowe. Słuchacze mają również możliwość w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia, planując i przeprowadzając lekcje z cudzoziemcami uczącymi się w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej. Absolwenci studiów mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy dydaktycznej za granicą (na lektoratach w zagranicznych uczelniach, w polonijnych) oraz w kraju, ucząc dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy (w polskich szkołach) oraz cudzoziemców coraz liczniej przyjeżdżających do Polski, by tutaj uczyć się, mieszkać i pracować (w rozmaitych szkołach językowych).  
Terminy zajęć
piątki w godzinach 16.30 - 19.45; soboty w godzinach 10.00 - 17.45; niedziele w godzinach 9.00 - 12.15

Tryb zajęć
Zajęcia będą się odbywać w trybie hybrydowym – zdalnie i stacjonarnie.

Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
  • Podanie
  • Życiorys
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia
  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • Dla studentów polskich: znajomość języka obcego na poziomie B1; dla obcokrajowców: certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
Kierownik studiów
dr Agnieszka Rabiej
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego.
 
 
Pliki do pobrania
pdf
HARMONOGRAM ROCZNY 2022_2023