Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Urszula Malina

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, program Językoznawstwo. Realizuje projekt badawczy pt. „Zdolności narracyjne osób dorosłych z diagnozą schizofrenii. Badania koherencji i kohezji”. W 2021 roku, po ukończeniu międzyuczelnianych studiów kwalifikacyjnych dla logopedów: neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii, uzyskała tytuł neurologopedy. Wcześniej, w oparciu o rozprawę pt. „Komunikacja dzieci autystycznych przy użyciu modelu PECS w warunkach szkolnych i domowych”, uzyskała tytuł magistra (język polski w komunikacji społecznej, specjalność logopedia, UJ, 2019). Ukończyła również studia licencjackie z zakresu filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską z logopedią w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (2017).
Od 2019 roku pracuje w O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prowadząc terapie logopedyczne pacjentów w każdym wieku.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń myślenia oraz całościowych zaburzeń rozwoju. Interesuje się także neurolingwistyką.

Publikacje

M. Knapek, U. Malina, O afazji dziecięcej i usprawnianiu umiejętności językowych uczniów z zaburzeniami afatycznymi, [w:] Zagadnienia lingwistyczne w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej, red. T. Kurdyła. B. Ziajka. W druku z datą 2022 ukaże się wiosną 2023. 

M. Knapek, U. Malina, O zagadnieniach spójności wypowiedzi w schizofrenii, [w:] Niezrealizowane, niesfinalizowane, niedokończone, red. A. Ścibor, 2021, Kraków : Wydawnictwo Petrus, s. 165-180.


Uczestnictwo w grantach

A multilevel investigation of the discourse of Polish language speakers diagnosed with mixed aphasia. OPUS 21, Narodowe Centrum Nauki (National Centre for Science), 2021-2023, wykonawca/uczestnik