Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

ZAKŁAD JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Zakład Języka Polskiego jako Obcego powstał w 2020 roku i stanowi bezpośrednią kontynuację działań naukowych i dydaktycznych podejmowanych w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego, założonej w 2001 r. (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) przez prof. dr. hab. Władysława Miodunkę.
Pracownicy Zakładu prowadzą prace badawcze w obszarze glottodydaktyki, której ogólnym wyzwaniem jest diagnoza i opis procesu, jakim jest kształtowanie rozwoju kompetencji komunikacyjnej i związanej z nim czynników różnej natury i rangi. Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Języka Polskiego jako Obcego wpisują się w następujące, współzależne obszary:

  • uczenie się i nauczanie podsystemów języka polskiego
  • rozwijanie działań i strategii językowych (recepcji, produkcji, interakcji i mediacji)
  • nauczenie literatury i kultury w kształceniu językowym
  • certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
  • podejście ukierunkowane na działanie w dydaktyce językowej (w tym podejście zadaniowe)
  • podejście neurolingwistyczne do nauczania i uczenia się języków obcych

W centrum zainteresowań badawczych pracowników Zakładu Języka Polskiego jako Obcego znajdują się uczeń, nauczyciel oraz szeroko rozumiane konteksty edukacyjne, w których podejmują oni wzajemne relacje. Prowadzone badania uwzględniają złożoność zagadnień psychologicznych, pedagogicznych i społecznych, koncentrują się także na analizach czynników i uwarunkowań owych kontekstów – pośrednio bądź bezpośrednio wpływających na proces i efekty uczenia się, nauczania oraz oceniania języka polskiego jako obcego/drugiego. Uzyskiwana w toku badań naukowych wiedza glottodydaktyczna służy optymalizacji działań praktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz staje się podstawą nowych koncepcji.
Członkowie Zakładu Języka Polskiego jak Obcego są autorami wielu prac, zarówno tych o charakterze naukowym, jak i dydaktycznym.

Web Content Display Web Content Display

Członkowie Zakładu Języka Polskiego jak Obcego są autorami wielu prac, zarówno tych o charakterze naukowym, jak i dydaktycznym.


MONOGRAFIE

Czerkies T., Prizel-Kania A. (red.), 2022, Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi, Biblioteka LingVariów, Glottodydaktyka, t. 23, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska Iwona, Plak Marta, 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Od teorii do praktyki, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 22, Kraków: Księgarnia Akademicka. + link Księgarnia Akad.

Janowska Iwona, Biernacka Michalina (red.), 2020, Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Banach Małgorzata, Bucko Dominika, 2019, Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Janowska Iwona, 2019, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Janowska Iwona, Lipińska Ewa, Rabiej Agnieszka, Seretny Anna, Turek Przemysław (red.), 2011 / 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Janowska Iwona, Gębal Przemysław (red.), 2016, O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Prizel-Kania Adriana, 2013, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Czerkies Tamara, 2012, Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Kraków: Księgarnia Akademicka.

Janowska Iwona, 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Janowska Iwona, 2010, Planowanie lekcji języka obcego, Kraków: Universitas.


PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Bucko Dominika, Prizel-Kania Adriana, Rogala Dorota, 2022, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom B1, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Bednarska D., Machowska J., Majcher-Legawiec U., Rabiej A., 2021, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom A2, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Bednarska Dorota, Machowska Joanna, Majcher-Legawiec U., Rabiej Agnieszka, 2021, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom A2, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Czerkies Tamara, 2019, Literackie lustro kultury: literatura polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, poziom B.1.2-C.1, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Rogala Dorota, Terka Beata, Burzyńska Monika, Gruchała Wojciech, Rodzińska Weronika, Wawrzeń Marzena, 2019, U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego. Poziom A2-B2, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Prizel-Kania Adriana, Bucko Dominika, Majcher-Legawiec Urszula, Sowa Katarzyna, 2016, Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka i kultury polskiej dla początkujących, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Czerkies Tamara, 2016, Bliżej tekstów, Seul: Wydawnictwo HUiNE, Hankuk University of Foreign Studies.

Rabiej Agnieszka, Szelc-Mays Magdalena, Dębski Robert, 2016, Czytam, bo lubię! I read and I like it!, tomy 1., 2 i 3, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Rabiej Agnieszka, Marczyńska Hanna, Zaręba Beata (red.), 2011, 40 koncepcji dobrych lekcji: scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas. [wydanie CD]

Rabiej Agnieszka, 2011, Lubię czytać po polsku! 1. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Rabiej Agnieszka, 2011, Lubię czytać po polsku! 2. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Machowska Joanna, 2011, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2, Kraków: Universitas.

Machowska Joanna, 2010, Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1, Kraków: Universitas.

Rabiej Agnieszka, 2010, Lubię polski! 2. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra. [+ zeszyt ćwiczeń i poradnik dla nauczyciela]

Rabiej Agnieszka, 2009, Lubię polski! 1. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra. [+ zeszyt ćwiczeń i poradnik dla nauczyciela]

Bucher Anna, Janowska Iwona, Przechodzka Grażyna, Zarzycka Grażyna, 2009, Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Martyniuk Waldemar, Drwal-Straszak Katarzyna, 2006, Powiedz to po polsku. Say it the Polish way, Kraków: Universitas.

Martyniuk Waldemar, 1991, Mów do mnie jeszcze! Podręcznik języka polskiego jako obcego dla średniozaawansowanych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.