Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Harmonogram 2021/22
 

 

Wydział

Wydział Polonistyki

Jednostka prowadząca studia

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej

Nazwa studiów podyplomowych

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Opłata za studia podyplomowe

3200 zł

Adres

ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

Telefon, E-mail, WWW

Godziny przyjęć w sekretariacie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Liczba semestrów

2

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia

Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć

min. 23 osób maks. 30 osób

Termin rekrutacji

od 07.06.2021 do 15.09.2021

Początek studiów

1 października 2021 roku

Opis studiów

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jak obcego/drugiego. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami  nauczania języków obcych oraz podstawami psychologicznymi i dydaktycznymi procesu kształcenia. Zajęcia z dydaktyki szczegółowej przybliżają uczestnikom zajęć sposoby nauczania gramatyki i słownictwa, wymowy i pisowni. Pokazują także, jak rozwijać sprawności językowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania), wykorzystując, m.in., podejście interkulturowe. Słuchacze mają również możliwość w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia, planując i przeprowadzając lekcje z cudzoziemcami uczącymi się w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej. Absolwenci studiów mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy dydaktycznej za granicą (na lektoratach w zagranicznych uczelniach, w polonijnych) oraz w kraju, ucząc dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy (w polskich szkołach) oraz cudzoziemców coraz liczniej przyjeżdżających do Polski, by tutaj uczyć się, mieszkać i pracować (w rozmaitych szkołach językowych).  

Terminy zajęć

piątki w godzinach od 16.30 do 19.45; soboty w godzinach 10.00 do 13.15; 14.30 do 17.45; niedziele w godzinach od 9.00 do12.00

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

  • Dyplom ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia
  • Podanie
  • Życiorys
  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • Dla studentów polskich: znajomość języka obcego na poziomie B1; dla obcokrajowców: certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

Program studiów

Kierownik studiów

dr Agnieszka Rabiej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego
// ]]>